Vandringen & bilder

Vandra utan packning


Vandring genom föränderlig terräng

För att löpande se nya bilder från Soteleden och våra övernattningställen samt ta del av nyheter: Följ oss på Facebook!

Vandringen

Vandringen sker på Soteleden i lätt terräng. Etapperna för en, två, tre eller fyra dagars vandring är mellan 11 och 15 km långa. Du passerar välkända kustsamhällen i Bohuslän som Smögen, Kungshamn Bovallstrand, Ulebergshamn, Hunnebostrand, Hovenäset och Bohus-Malmön. Varje dag bjuder på en ny vandringssträcka och frukost, lunch samt middag ingår. Vandringspaketet innehåller följande sträckor (du väljer själv hur många dagar du vill vandra):

  •  Runt Ramsvik

Ramsvik är ett naturreservat på en ö utanför Hunnebostrand. Vandringen sker utefter Vidsträckta klippområden omväxlande med ljunghedar och kulturlandskap. Sträckan följer till stora delar kustlinjen. Här finns goda badmöjligheter.

  • Runt Bohus-Malmön

Denna sträcka följer till största delen kustlinjen. Vandringen går delvis genom gamla stenbrott, där man kan se tydliga spår efter hur stenbrytningen gick till under stenhuggarepoken. Här finns goda badmöjligheter.

  •  Från Bohus-Malmön till Kungshamn/Smögen

Vandring genom kustsamhällen och ett mindre skogsparti. Vandringen sker nära havet och här finns goda badmöjligheter.

  • Från Anneröd till Hunnebostrand

Denna sträcka går genom Europas nordligaste bokskog följt av björk- och barrskogar fram till kustsamhällena Bovallstrand, Ulebergshamn och Hunnebostrand. Viss del av sträckan går på en mindre väg.


Din packning körs under dagen från det ena övernattningsstället till det andra och väntar på dig när du kommer fram.

I de fall vandringen inte börjar i direkt anslutning till övernattningsstället ingår bekväm transport och om transport tillbaka till parkerad bil behövs ingår även det.

Unikt med vårt paket